Banner foto - Gebruikersvereniging zorgt

CASE

Gebruikersvereniging zorgt voor tevreden klanten en succesvolle leverancier

Doel - wit.png

EEN KWALITEITSIMPULS VOOR SOFTWARE EN LEVERANCIER EN EEN ROADMAP WAAR GEBRUIKERS ZICH IN HERKENNEN... DEZE GEBRUIKERSVERENIGING IS GOUD WAARD!

Een Gebruikersvereniging… iedereen kent er wel één óf is er lid van. In een Gebruikersvereniging staat de wens centraal om te komen tot een goede aansturing van én samenwerking met een leverancier. Maar ook in de onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen en (vooral in de zorgsector) een gezamenlijke lobby richting de overheid en regulerende instanties kan een Gebruikersvereniging een belangrijke rol spelen. Het klinkt mooi en lijkt eenvoudig. Maar in de praktijk blijkt het vaak lastig om het maximale uit dit collectief te halen. BCE adviseert en begeleidt gebruikersverenigingen om de samenwerking in de volle breedte - gebruikersorganisaties, leveranciers en betrokken instanties - te laten werken.


MijnCaress is een Electronisch Client Dossier (ECD) dat wordt gebruikt door grote en kleine zorgorganisaties. Al een aantal jaren was de collectieve samenwerking met de leverancier passief: gebruikers habben het gevoel niet betrokken te zijn bij de ontwikkeling van de software en de dagelijkse knelpunten legden grote druk op de samenwerking. Steeds meer organisaties kozen voor een concurrerend product. Sinds 2017 voert BCE het bedrijfsbureau van de vereniging. Dat betekent concreet: regievoering over verbtering van operationele zaken (bv. verbetering testkwaliteit, softwarekwaliteit, learning, RFC-proces) én meer strategische (positionering van het ECD, roadmap). Inclusief de inbreng van onze expertise. Maar ook: het verzorgen van alle bestuurlijke zaken en de afstemming met de leverancier. Het resultaat is een goed functionerende vereniging, zichtbare verbetering van het product en de dienstverlening en een gedragen 'roadmap' voor het product.

Logo GV mijnCaress def.png

"Het samenbrengen van ogenschijnlijk uiteenlopende belangen van zorgorganisaties én softwareleverancier, om dat vervolgens om te zetten naar echte verbeteringen en werkbare oplossingen. Het geeft veel energie om te zien dat uiteindelijk iedereen profiteert!"

Inge de Laat, Adviseur

Inge DEF website.jpg
Zwarte schuine hoek.jpg

MEER WETEN?

Hoekje site oranje.png
bce131Website.jpg

Joost van Bilsen

Partner

joost.vanbilsen@bce.consulting 
06 534 306 18