Banner_foto_-_Invoering_ECD_zorgt_voor_v

CASE

Invoering ECD zorgt voor verbetering

welzijn cliënten bij Innoforte

Doel - wit.png

DE CLIËNT STAAT CENTRAAL IN DE GEHELE DIENSTVERLENING. EN NU WORDT DIT OOK ONDERSTEUND DOOR EEN EFFICIENT SYSTEEM, WAARDOOR DE KANS OP FOUTEN AFNEEMT EN ER VEEL TIJD VRIJKOMT.

Een ECD (Electronisch Cliënt Dossier) ondersteunt niet alleen de zorg voor de cliënt, maar speelt ook een belangrijke rol in het welzijn. Het vormt de centrale plek waarin zowel zorgverleners als ondersteunende diensten hun informatie delen met elkaar, de cliënt en andere direct betrokken.

 

De invoering of vernieuwing van een ECD is een project, waarbij niet alleen aandacht moet zijn voor techniek, maar waarbij de zorgorganisatie haar visie kan vertalen naar het ondersteunende systeem. BCE leidt dergelijke projecten en slaat daarbij de brug van zorg en welzijn naar de techniek. Het regelen van de inrichting en infrastructuur hoort natuurlijk bij een dergelijk project, net zoals het inbedden ervan in de organisatie, inclusief opleiding en implementatie. 

Innoforte - een instelling voor ouderenzorg -  werkte voorheen grotendeels op papier en nauwelijks digitaal. Het was de wens van de organisatie het papier overbodig te maken, en met digitale middelen haar visie op welzijn en zorg te realiseren.

Hierbij staan de principes van Value Based Healthcare centraal: denken vanuit de cliënt en zijn/haar mogelijkheden. Vanuit het principe van integraal werken is een nieuw ECD ingericht voor zowel zorg als ondersteuning, waarbij het welzijn van de cliënt voorop staat. BCE heeft dit project van begin tot eind geleid, met onder andere de inzet van een multi-disciplinaire werkgroep, opleveringen in korte iteraties en gebruik van pilotlocaties om de werkbaarheid te toetsen.

LEES HIER HET INTERVIEW MET INNOFORTE
Lees in dit interview met Ad Krijnen (Interim Manager Extramuraal en Programmamanager ICT) over de implementatie van het ECD en de digitaliseringsslag die Innoforte doormaakt.

Innoforte- wit 392x222.png

"Het mooie van dit project: goede ideeën en creativiteit uit de hele organisatie mobiliseren en vertalen in een werkend proces. En dat proces dan ook echt laten werken in de praktijk en in iteraties verbeteren."

Hans Velvis, Adviseur

Hans DEF websitekopie.jpg
Zwarte schuine hoek.jpg

MEER WETEN?

Hoekje site groen.png
Eric DEF  website.jpg

Eric van der Wolk

Partner

eric.vanderwolk@bce.consulting 
06 193 565 74