Doel - wit.png

BINNEN NO-TIME WAS DAK VOORZIEN VAN EEN ADVIES VOL CONCRETE HANDVATTEN OM 'METERS TE MAKEN' ZONDER GROTE AFHANKELIJKHEDEN. COMPLEXE MATERIE WERD VEREENVOUDIGD, WAAR DE BUSINESS GELIJK MEE VERDER KAN.

DAK Intermediairscollectief is uniek in de markt, met bijna 1500 leden en met toegang tot vrijwel de gehele financiële markt. Dit vergt veel van de administratieve systemen en processen. Dit was dan ook de reden dat DAK gevraagd heeft om mee te denken in een verbetering van processen, systemen én het bedieningsconcept richting de provinciale markt. 

 

Provinciale verwerkingen in de keten zijn vaker een bron van veel administratieve handelingen voor het intermediair, dat is niet nieuw. Dit is niet anders voor serviceproviders en er zijn in sommige gevallen technische oplossingen voor. Echter, hoe zorg je ervoor dat je dit ook goed positioneert naast je sterke volmacht-propositie? Hoe integreer je systemen zonder dat je bergen werk bij de ICT-afdeling neerlegt en tegen een flinke kostenpost aankijkt? Een mooi vraagstuk. 

 

Om een passend advies te geven heeft BCE een korte scan uitgevoerd door met DAK collega’s van de Frontoffice, ICT en Marketing in te zoomen op processen en systemen. Doordat deze processen en gebruikte systemen voor onze adviseurs bekend zijn, weten we het potentieel of kunnen dat snel in kaart brengen. Dit houdt de tijdsbesteding laag en kunnen we vooral kijken naar creëren van toegevoegde waarde.  

 

Natuurlijk gaat verandering niet alleen om systemen, het gaat ook om mensen. En in dit geval naast collega’s ook om DAK leden. In ons advies hebben we dus naast de processen, applicaties en systemen, ook goed gekeken naar de aanpak en de propositie richting de klant. Naast de stip op de horizon, ook de route ernaartoe. Kleine stapjes, in beweging komen en subtiel veranderen. Zonder mega investeringen. 

 

Binnen no-time was DAK voorzien van een advies vol concrete handvatten om ‘meters te maken’ zonder grote afhankelijkheden. Complexe materie werd vereenvoudigd, waar de business gelijk mee verder kan. 

DAK-Verzekeringen-logo-300x300.png

"Natuurlijk gaat verandering niet alleen om systemen, het gaat ook om mensen. En in dit geval naast collega’s ook om DAK leden. In ons advies hebben we dus naast de processen, applicaties en systemen, ook goed gekeken naar de aanpak en de propositie richting de klant."
Thomas van der Knijff, Adviseur

Thomas_DEF website.jpg
Zwarte schuine hoek.jpg

MEER WETEN?

Hoekje site Blauw.png
Thomas_DEF website.jpg

Thomas van der Knijff

Adviseur

thomas.vanderknijff@bce.consulting 
06 6 271 896 92