Doel - wit.png

RESULTAAT: HOGERE KLANTTEVREDENHEID, BETERE PRESTATIES (DENK AAN DOORLOOPTIJDEN) EN BETER GEMOTIVEERDE MEDEWERKERS.

Zelforganisatie en -sturing kunnen de motivatie binnen een organisatie enorm verhogen, door de autonomie die geboden wordt en de uitnodiging die er vanuit gaat om al je talenten in te zetten voor het team. Daar profiteert ook de klant van, die geholpen wordt door iemand die beslissingsbevoegd is en zelf creatief nadenkt. De juiste manier van leiding geven is daarbij essentieel: gericht op motiveren, inspireren en kaders bieden. BCE heeft in diverse branches gewerkt met introductie en aansturing van zelforganisatie. Dit doen we met onze eigen tools en technieken, waarbij we veel inspriratie putten uit de Agile/Scrum community. We realiseren ons dat deze vorm van organiseren altijd maatwerk is en moet passen bij de visie van de organisatie en capaciteiten van de medewerkers. Daarnaast spelen besturing, procesinrichting en ICT altijd een cruciale rol om de juiste randvoorwaarden te creëren. 

 

Unigarant constateerde dat de mogelijkheden van de claims-behandelaren veel te weinig werden benut. Er was een onnodige scheiding tussen het organiseren van het werk en de uitvoering ervan. Samen met BCE is gekozen voor een nieuwe organisatie-inrichting, bestaande uit kleine teams, die grotendeels zelf verantwoordelijk werden voor hun eigen dienstverlening aan de klant. 

​ 

Daarbij werd het regelend vermogen van het team zoveel mogelijk aangesproken bij zowel de procesinrichting, de dagelijkse planning en werkverdeling en het analyseren van de resultaten. BCE heeft het MT en de teams begeleid bij het ontwikkelen en invoeren van de visie en de concrete aanpak van zelforganiserende teams. Hierin zijn diverse methoden en technieken van Scrum gebruikt, zoals het werken in sprints, het visualiseren van het werk en het voeren van 'retrospectives'. Resultaat: hogere klantentevredenheid, betere prestaties (denk aan doorlooptijden) en beter gemotiveerde medewerkers. 

Unigarant -logo wit.png

Lees hier het artikel in het Schademagazine over zelfsturing bij Unigarant.

"Zelforganisatie en -sturing kunnen de motivatie binnen een organisatie enorm verhogen, door de autonomie die geboden wordt en de uitnodiging die er vanuit gaat om al je talenten in te zetten voor het team. Daar profiteert ook de klant van, die geholpen wordt door iemand die beslissingsbevoegd is en zelf creatief nadenkt."
Hans Velvis, Adviseur

Hans DEF websitekopie.jpg
Zwarte schuine hoek.jpg

MEER WETEN?

Hoekje site Blauw.png