top of page

Mark Aarts

Business/IT Consultant

Mijn grootste IT-vraag is...

Vanuit een zakelijk perspectief: Hoe worden de klanten en de business hier beter van? Die vraag dient m.i. eerst helder te zijn bij alle betrokkenen - sales, marketing, IT en vooral de klanten zelf. Als ze dat niet kunnen uitleggen, dan is het de vraag of ze op de goede weg zitten. Ik zie nog regelmatig strategische IT-programma's starten waarbij men verschillende visies en definities heeft over het gewenste resultaat. Misschien is er veel meer of sneller resultaat te bereiken met minder IT-investeringen. Uiteindelijk gaat het niet om zoveel mogelijk IT maar zoveel mogelijk waarde voor de klant en de business tegen zo weinig mogelijk tijd, risico's en kosten.

Vanuit een maatschappelijk perspectief: hoe zorgen we dat iedereen digitaal aangehaakt blijft? Digitale ontwikkelingen gaan door IT steeds sneller waardoor steeds minder mensen het nog kunnen bijbenen. Hoe creëren we een digitale maatschappij waar iedereen kan meedoen en voorkomen we een tweedeling tussen digitaal vaardige mensen en digitale achterblijvers?


Mijn grootste inspiratiebron zijn…

De non-conformisten, autodidacten, selfmade-(wo)men, kortom: Mensen die vanuit een levensvisie hun eigen pad hebben gekozen.

Ik werk bij BCE omdat...

Ze anders zijn dan de meeste consultancybureaus. Ze stellen zich op als een strategisch adviesbureau dat sector- en technologie overstijgend denkt. 'One size fit's all' zul je hier niet tegen komen. Ze hebben een grote variatie in klantvragen en opdrachten en hele leuke collega's van allerlei achtergronden. De laatste jaren zie ik digitale bureaus en IT-leveranciers door overnames steeds verder consolideren tot grote partijen met een 'one-stop-shop' belofte. Mijn ervaring is dat die belofte vaak niet wordt waargemaakt en hun klanten een risico lopen op vendor lock-ins. In die markt geloof ik in een model waarin een onafhankelijke partij naast klanten staat en die adviseert en begeleidt naar de keuzes die voor hén het beste zijn.


bottom of page