top of page
Nieuwe banner foto vacaturepagina.jpg

SOCIALE PROJECTEN

Onze bijdrage aan maatschappelijke organisaties

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor ons: het kosteloos inzetten van onze expertise en vaardigheden voor maatschappelijke organisaties die dat nodig hebben. Dit doen wij bij onze klanten of organisaties in de regio waar BCE is gevestigd.

Onderstaand vind je een overzicht van onze meest recente projecten.

Kosteloos inzetten van onze expertise

Kindness.png

BCE EN VERANTWOORD MAATSCHAPPELIJK ONDERNEMEN

Bike wit.png

BIJDRAGE FYSIEKE & GEESTELIJKE WELZIJN BEWONERS

Philadelphia.png
Santé_Partners_Logo_groot_(groen)kopie.

Labyrint fiets voor Philadelphia

BCE maakt samen met Vereniging Gemeentebelang de aankoop mogelijk van een zogenaamde labyrintfiets.

 

Deze bijzondere fiets krijgt een plek op een woonlocatie voor mensen met een verstandelijke beperking van Philadelphia in Nunspeet. Met een labyrintfiets kunnen bewoners virtuele fietstochten maken, die bijdragen aan zowel het fysieke als geestelijke welzijn van de bewoners.

Als een van de grootste Nederlandse thuiszorgorganisaties is Santé Partners continu op zoek naar innovaties in de zorg die zij aan haar cliënten levert.

 

Op dit moment wordt "in een groene weide" onderzocht hoe de zorg aan kwetsbare ouderen met dementie, anders en beter kan worden ingericht. BCE levert een bijdrage in de brainstorm- en onderzoeksfase en en begeleidt de vertaling daarvan naar toetsbare en implementeerbare oplossingen.

Zorginnovatie bij Santé Partners

Old man - groen.png

BETERE ZORG VOOR DEMENTERENDE OUDEREN MET DEMENTIE

Santé_Partners_Logo_groot_(groen)kopie.
Tussen foto sociale pagina.jpg

"Vrijwilligers & zorgverleners helpen door ze
   maximale ondersteuning te bieden bij hun
   werk, dat geeft energie!"

    Eric van der Wolk (Associé)

BCE ontwikkelde samen met Xlab een cliëntvolgsysteem voor 4 regionale organisaties die verantwoordelijk zijn voor de opvang en begeleiding van vluchtelingen.

 

Een zeer succesvol resultaat, dat heeft geleid tot aanzienlijke verhoging van kwaliteit en beveiliging en tegelijkertijd het werk van de begeleiders gemakkelijker maakt.

Cliëntvolgsysteem voor Vluchtelingenwerk

Documenten - groen.png

VERHOGING KWALITEIT & BEVEILIGING

Vluchtelingenwerk.png
bottom of page